Slavnostní ukončení školního roku

Ve středu 30. června proběhlo v dopoledních hodinách slavnostní ukončení školního roku. Po projevu ředitele…

I. oddělení ŠD (I. A, II. A) – učebna P4

Mgr. Štěpánková Romana

tel: 777 480 115 

email: r.stepankova@zsdolany.cz

II. oddělení ŠD (I. B, II. A) – učebna P 3

Mgr.Maňáková Markéta

tel: 777 480 115 

email: m.manakova@zsdolany.cz

III. oddělení ŠD (II. B, III. B) – učebna II. B

Bc. Trnková Jana

tel: 777 480 116

email: j.trnkova@zsdolany.cz

IV. oddělení ŠD (III. B, III. A) – učebna III. A

Mgr. Pilátová Lýdie

tel: 777 480 116

email:l.pilatova@zsdolany.cz

Režim dne ve školní družině
6:15 – 7:15činnost odpočinková a rekreační
11:10 – 13:00činnost rekreační
13:00 – 15:00činnost zájmová
15:00 – 16:30příprava na vyučování, rekreační činnosti

 

Důležité dokumenty: 

Školní vzdělávací program pro ŠD: ŠVP – školní družina

Stanovení výše úplaty ve ŠD:   Směrnice ŠD 2019-2020

Směrnice úplata ŠD 2017-2018Směrnice úplata ŠD 2018_2019 web.

Vnitřní řád školní družiny:  Vnitřní řád školní družiny 2018

Přihláška do ŠD: Přihláška do ŠD

Odhlášení z ŠD: Oznámení o ukončení docházky do ŠD