Vedoucí: Kolářová  Miroslava
Kuchařky: Večeřová Věra, Zatloukalová Jitka, Rozsypalová Miroslava
Pracovnice obchodního provozu: Grundová Marie, Wenzlová Irena, Mikšová Petra

Výdej obědů
Žáci a zaměstnanci školy: 11.10 – 13.25 hod.
Cizí strávníci: 11.00 – 11.30 hod.
Cizí strávníci vstupují do školní jídelny bočním vchodem (od asfaltového hřiště).

 

 

Informace k placení stravného:

Při počátečním přihlášení strávníka bude inkasována částka odpovídající počtu stravovacích dnů v daném měsíci násobených cenou stravy. V každém dalším měsíci bude stravné odpovídat počtu stravovacích dnů v měsíci po odečtu odhlášených obědů za uplynulý měsíc.
Po skončení školního roku budou případné přeplatky u dětí MŠ převedeny do dalšího školního roku, u dětí ZŠ budou vráceny na běžné účty nebo vyplaceny v hotovosti u účetní školy.

Stravné lze platit:

1.Inkasním způsobem z kteréhokoliv běžného účtu u kterékoliv banky

U tohoto způsobu placení je zapotřebí zřídit v bance inkasní souhlas k našemu běžnému účtu č. 181 268 451 / 0300. Nezadávejte žádný variabilní ani specifický symbol. Kopii inkasního souhlasu pošlete do školní jídelny nebo přepošlete e-mailem na adresu : jidelna@zsdolany.cz

2. Poštovní poukázkou, kterou obdržíte začátkem každého měsíce, způsob plateb je stejný jako u účtů. Vzhledem k výši poštovních poplatků doporučuji využít inkasní způsob placení stravného.

Ceny stravného od 1.3.2021 :

MŠ polodenní 34,- Kč

MŠ celodenní 41,-Kč

MŠ celodenní 7-letí 45,-Kč

ZŠ 6-10 let 26,-Kč

ZŠ 11-14 let 29,-Kč

ZŠ 15-letí 34,-Kč

Cïzí strávníci 69,-Kč