Seznam členů Školské rady: 

Za obec:Ing. arch. Pavla Koišová
 Pavla Hnilicová
 Mgr. Jaroslav Šotola, PhD.
 
Za rodiče:Mgr. Lenka Kurialová
  Jiří Foukal
 Mgr. Petra Tomášková
 
Za pedagogy:Mgr. G. Šťastná (předsedkyně)
 Mgr. M. Gazdík 
 Mgr. V. Langer

Zápisy z jednání Školské rady: